TOPlist

Hlavní menu

  ›› úvodní strana
  ›› guestbook
  ›› odkazy
  ›› arty "pro povídky"
  ›› layouty

Ostatní povídky

  ›› jednorázovky
  ›› kapitolovky

Komentáře k povídce

        

Kouzelnická pohádka

 
    autorka: Leonyda Styron
    postavy: AUTP – Owen a Lucila
    žánr: dobrodružství
    info: příběh o přátelství mladíka a draka

    3.594 znaků/592 slov    vloženo: 18.04.2007    počet zobrazení:    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bylo kdysi dávno jedno království… To je ovšem pohádka pro obyčejné smrtelníky. Myslíte si, že dnes se kouzelníci skrývají, a že kdysi bylo lépe a měli více svobod? Ne, tak to není. Kdysi to bylo daleko horší. Kouzelníci a čarodějky byli týráni, museli se skrývat a k magii se nikdo nemohl otevřeně hlásit. Jediní mágové, kterým věřil i obyčejný lid, byli Druidové, dokud i je církev a obyčejní lidé nevytlačili ze seznamu lidí, kterým je prokazována úcta.
   Zrovna jako vesničané, si i kouzelníci vyprávěli za dlouhých temných zimních večerů pohádky, možná právě takovouhle…

   Pohádka o svobodě

   Kdysi dávno existoval jiný svět, kde mágové a obyčejní lidé žili v míru pospolu a vzájemně si pomáhali s problémy. Pak jednou se objevil mezi obyvateli města ctižádostivý mladík Taraneus. Jeho hlas lid ovlivňoval a jeho přesvědčování brzo odhalilo, co vlastně zamýšlel. Chtěl získat vládu nad zemí a mágy si podrobit, aby mu sloužili.
   Lid se nechal obalamutit sladkými sliby a učinil Taranela vládcem.
   Jeho proměna však byla vskutku bleskurychlá. Jak rychle se stal z oblíbeného řečníka nenáviděný tyran. Vzal si stejně zkaženou Isabellu a ta mu povila dceru Lucilu, která byla stejně zlá a panovačná.
   Kouzelníkům začala krušná doba tyranie. Kdo toužil stát se mágem, musel putovat dlouho za Staršími, kteří v utajení předávali zasvěceným vědění a taje magie.
   Owen byl sotva sedmnáctiletý mladíček, který si však uvědomoval, že pro jeho lid musí být přece vysvobození. Ale co on s tím může dělat? Vždyť se sotva vyučil čarodějnému umění.
   Putoval krajinou a jednoho dne narazil na opuštěnou jeskyni. Tedy, myslel si, že je opuštěná.
   Úplně úplně vzadu se krčil mladý drak s jasně rudou kůží a hleděl do země. Náhle zařval z plna hrdla a poděšený Owen vytáhl hůlku. Hned ji však zase sklonil, když k němu drak náhle promluvil.
   „No, tak jen udeř, znič mě, jako vesničané téměř vybili můj rod. Jsem na světě sám, tak udeř!“
   Owen se tomu podivil. Vždyť kouzelníci přece považovali draky za posvátné. „Kdo to udělal?“ zeptal se.
   „Lucila, rozmazlená královna. Bojí se draků, štve proti nám lid a nás je málo, abychom se vzepřeli.“
   „Slibuji, že ti pomůžu.“ S drakem se spřátelil. Jedli spolu, pili spolu a drak ho vozil na hřbetě.
   Lucilin strach z nadpřirozena brzy přerostl až v začínající šílenství. Nechala zatknout všechna kouzelná stvoření v království a slídila, který z rolníků na jejích polnostech se potají oddává magickým rituálům. Owen se o tom dozvěděl, když se zastavil na jídlo v jedné putyce a hostinský mu vše ochotně vypověděl. Na křídlech draka tedy vydal za Staršími, aby je přesvědčil, že válka je nevyhnutelná.
   Lucila již o něm věděla a také ona formovala armádu, aby s Owenem skoncovala. Vlna nenávisti se zdvihla v celé zemi a jiskřička naděje pro mágy vzplála. Nakonec proti sobě stanuli v boji. Lucila se svými pěšáky, rytíři, šermíři a drakobijci, a Owen s mágy, čarodějkami, přeživšími draky a vypovězenými Elfy a trpaslíky.
   Lucila prohrávala. Odhodlání mágů nenechat se porazit bylo silnější než její cvičená armáda. Přesto se jí ale později částečně podařilo zahnat mágy do údolí. Nemohla si nevšimnout, že jakmile ke svým jednotkám Owen promluvil, její šance na vítězství se vytrácela. Podařilo se jí dostat se až k němu a již zdvihala meč, aby mu zasadila smrtelnou ránu.
   „Za tebou, Owene!“ Jeho věrný dračí přítel kamarád ho odstrčil stranou a meč mu projel hrudí.
   Owen s Lucilou neměl slitování a podřízl jí hrdlo.
   Rytíři se dali na útěk a byla nastolena nová vláda. Taková, jaká byla před Taranelem.
   Owen byl mocný panovník a pokud neumřel, žije dodnes ve svém království míru.