TOPlist

Hlavní menu

  ›› úvodní strana
  ›› guestbook
  ›› odkazy
  ›› arty "pro povídky"
  ›› layouty

ostatní

  ›› patroni povídek
  ›› mé oblíbené knihy
  ›› tagy pro text
  ›› tagy pro barvy
  ›› smajlíci

Komentáře k barvičkám

        

Tagy pro barvy - pomocí slov i čísel :)

počet zobrazení:    

   Výsledná barva    <font color=Orchid>text</font> / <font color=#da70d6>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DeepPink>text</font> / <font color=#ff1493>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumVioletRed>text</font> / <font color=#c71585>text</font>
   Výsledná barva    <font color=HotPink>text</font> / <font color=#ff69b4>text</font>
   Výsledná barva    <font color=PaleVioleTRed>text</font> / <font color=#db7093>text>/font>
   Výsledná barva    <font color=Crimson>text</font> / <font color=#dc143c>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Pink>text</font> / <font color=#ffc0cb>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightPink>text</font> / <font color=#ffb6c1>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightCoral>text</font> / <font color=#f08080>text</font>
   Výsledná barva    <font color=RosyBrown>text</font> / <font color=#bc8f8f>text</font>
   Výsledná barva    <font color=IndianRed>text</font> / <font color=#cd5c5c>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Red>text</font> / <font color=#ff0000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkRed>text</font> / <font color=#v>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Firebrick>text</font> / <font color=#b22222>text</font>
   Výsledná barva    <font color=coral>text</font> / <font color=#ff7f50>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Maroon>text</font> / <font color=#800000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=OrangeRed>text</font> / <font color=#ff4500>text</font>
   Výsledná barva    <font color=salmon>text</font> / <font color=#fa8072>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightSalmon>text</font> / <font color=#ffa07a>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkSalmon>text</font> / <font color=#e9967a>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Sienna>text</font> / <font color=#a0522d>text</font>
   Výsledná barva    <font color=chocolate>text</font> / <font color=#d2691e≶text</font>
   Výsledná barva    <font color=SaddleBrown>text</font> / <font color=#8b4513>text</font>
   Výsledná barva    <font color=SandyBrown>text</font> / <font color=#f4a460>text</font>
   Výsledná barva    <font color=peru>text</font> / <font color=#cd853f>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkOrange>text</font> / >font color=#ff8c00<text</font>
   Výsledná barva    <font color=Orange>text</font> / <font color=#ffa500>text</font>
   Výsledná barva    <font color=NavajoWhite>text</font> / <font color=#ffdead>text</font>
   Výsledná barva    <font color=moccasin>text</font> / <font color=#ffe4b5>text</font>
   Výsledná barva    <font color=BurlyWood>text</font> / <font color=#deb887>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkGoldenrod>text</font> / <font color=#b8860b>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Goldenrod>text</font> / <font color=#daa520>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Gold>text</font> / <font color=#ffd700>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Khaki>text</font> / <font color=#f0e68c>text</font>
   Výsledná barva    <font color=PaleGoldenrod>text</font> / <font color=#eee8aa>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkKhaki>text</font> / <font color=#bdb76b>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightGoldenrodYellow>text</font> / <font color=#fafad2>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Yellow>text</font> / <font color=#ffff00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Olive>text</font> / <font color=#808000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=OliveDrab>text</font> / <font color=#6b8e23>text</font>
   Výsledná barva    <font color=YellowGreen>text</font> / <font color=#9acd32>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkOliveGreen>text</font> / <font color=#556b2f>text</font>
   Výsledná barva    <font color=GreenYellow>text</font> / <font color=#adff2f>text</font>
   Výsledná barva    <font color=ForestGreen>text</font> / <font color=#228b22>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LawnGreen>text</font> / <font color=#7cfc00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightGreen>text</font> / <font color=#90ee90>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Lime>text</font> / <font color=#00ff00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LimeGreen>text</font> / <font color=#32cd32>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Green>text</font> / <font color=#008000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkGreen>text</font> / <font color=#006400>text</font>
   Výsledná barva    <font color=SeaGreen>text</font> / <font color=#2e8b57>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumSeaGreen>text</font> / <font color=#3cb371>text</font>
   Výsledná barva    <font color=SpringGreen>text</font> / <font color=#00ff7f>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumAquamarine>text</font> / <font color=#66cdaa>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Aquamarine>text</font> / <font color=#7fffd4>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Turquoise>text</font> / <font color=#40e0d0>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumTurquoise>text</font> / <font color=#48d1cc>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightSeaGreen>text</font> / <font color=#20b2aa>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Aqua>text</font> / <font color=#00ffff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Teal>text</font> / <font color=#008080>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightCyan>text</font> / <font color=#e0ffff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=PaleTurquoise>text</font> / <font color=#afeeee>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkSlateGray>text</font> / <font color=#2f4f4f>text</font>
   Výsledná barva    <font color=PowderBlue>text</font> / <font color=#b0e0e6>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightBlue>text</font> / <font color=#add8e6>text</font>
   Výsledná barva    <font color=CadetBlue>text</font> / <font color=#5f9ea0>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DeepSkyBlue>text</font> / <font color=#00bfff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=LightSkyBlue>text</font> / <font color=#87cefa>text</font>
   Výsledná barva    <font color=SteelBlue>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DodgerBlue>text</font> / <font color=#1e90ff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=RoyalBlue>text</font> / <font color=#4169e1>text</font>
   Výsledná barva    <font color=CornflowerBlue>text</font> / <font color=#6495ed>text</font>
   Výsledná barva    <font color=lavender>text</font> / <font color=#e6e6fa>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Blue>text</font> / <font color=#0000ff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumBlue>text</font> / <font color=#0000cd>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkBlue>text</font> / <font color=#00008b>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MidnightBlue>text</font> / <font color=#191970>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Navy>text</font> / <font color=#000080>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkSlateBLue>text</font> / <font color=#483d8b>text</font>
   Výsledná barva    <font color=SlateBLue>text</font> / <font color=#6a5acd>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumSlateBlue>text</font> / <font color=#7b68ee>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumPurple>text</font> / <font color=#9370db>text</font>
   Výsledná barva    <font color=BlueViolet>text</font> / <font color=#8a2be2>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Indigo>text</font> / <font color=#4b0082>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkOrchid>text</font> / <font color=#9932cc>text</font>
   Výsledná barva    <font color=MediumOrchid>text</font> / <font color=#ba55d3>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Plum>text</font> / <font color=#dda0dd>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Violet>text</font> / <font color=#ee82ee>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Fuchsia>text</font> / <font color=#ff00ff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=purple>text</font> / <font color=#800080>text</font>
   Výsledná barva    <font color=White>text</font> / <font color=#ffffff>text</font>
   Výsledná barva    <font color=WhiteSmoke>text</font> / <font color=#f5f5f5>text</font>
   Výsledná barva    <font color=gainsboro>text</font> / <font color=#dcdcdc>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DarkGray>text</font> / <font color=#a9a9a9>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Gray>text</font> / <font color=#808080>text</font>
   Výsledná barva    <font color=DimGray>text</font> / <font color=#696969>text</font>
   Výsledná barva    <font color=Black>text</font> / <font color=#000000>text</font>


   Výsledná barva    <font color=#FFFFCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFFF99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFFF66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFFF33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFFF00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCC00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCC33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCC66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF9966>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFCC33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFCC00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF9900>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF9933>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF6633>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF6600>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC6600>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC6633>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF0000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF3300>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF0033>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF3333>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC0000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC3300>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC0033>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC3333>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#990033>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFCC99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFCCFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF99FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF66FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFCCCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF9999>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC6666>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF6699>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF99CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF66CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF6666>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF0066>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF3366>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF0099>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF3399>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF00CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF33CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF00FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FF33FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC0066>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC3366>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC99FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC66FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9966CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9966FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9900FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9933FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9900CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9933CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#660066>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#663366>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC6699>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC66CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC00FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC33FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC00CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC33CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC0099>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC3399>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#990099>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#993399>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#996699>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#990066>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#993366>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#660099>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#663399>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#660033>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6600CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6633CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6600FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6633FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC9999>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#996666>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#339966>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#669966>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33CC99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66CC99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99CC99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33FF99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33FFCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33CC66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66CC66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99CC66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33FF66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66FF66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99FF66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99FF99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99FFCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCFFCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCFF99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCFF66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCFF33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCFF00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99CC00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99CC33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99FF33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99FF00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66CC00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#669900>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#669933>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66CC33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33CC33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33CC00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66FF00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66FF33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33FF33>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33FF00>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#339933>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#339900>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#336600>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#336633>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#333300>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#666600>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCC66>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#666633>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#999900>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#999933>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCFFFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99FFFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66FFFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33FFFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33CCCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66CCCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#669999>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#339999>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#336666>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCCFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9999CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#666699>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6666CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6666FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#9999FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#99CCFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#66CCFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#33CCFF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3399CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6699FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#6699CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3399FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3366FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3366CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#336699>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#333366>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3333FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3300FF>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3300CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#3333CC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#333399>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#330099>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#330066>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#330033>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC9966>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC9933>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CC9900>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#996600>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#996633>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#663300>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#663333>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#660000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#990000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#993300>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#993333>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCC99>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#CCCCCC>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#999999>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#666666>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#333333>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#000000>text</font>
   Výsledná barva    <font color=#FFFFFF>text</font>